de enten worden rondom met entwas dichtgesmeerd, de bovenkant is afgedicht met enttape

enten